Bibliografia polonijna

Wybrane publikacje w języku polskim dotyczące  Bukowiny:

Biedrzycki E,, Historia Polaków na Bukowinie, Kraków 1973.

Bujak J., Zaczyny dziennikarstwa polskiego na Bukowinie, Kraków 2006.

Feleszko K., Molas J., (red.) Bukowina. Wspólnota kultur i języków, Warszawa 1992.

Feleszko K., Molas J.,  Strutyński Wł. (red.), Bukowina. Blaski i cienie „Europy w miniaturze”, Warszawa 1995.

Feleszko K., (red.), Bukowina. Po stronie dialogu, Sejny 1998.

Feleszko K., (red.) O Bukowinie. Razem czy oddzielnie?, Piła – Warszawa 2000.

Greń Z., Krasowskа H., Słownik górali polskich na Bukowinie, Warszawa 2008.

Jankowski W., Ukraińcy, Rumuni i Polacy bukowińscy wobec kwestii przynależności Bukowiny w 1918 roku, w „Płaj. Almanach karpacki”, nr 32 (wiosna 2006).

Kłosek E., Polskie wsie na Bukowinie, w: K. Feleszko i J. Molas (red.) „Wspólnota kultur i języków”, Warszawa 1992.

Krasowska H., Górale polscy na Bukowinie Karpackiej. Studium socjolingwistyczne i leksykalne, Warszawa 2006.

Krasowska H., Bukowina Mała Ojczyzna – Pietrowce Dolne, Pruszków 2002.

Krasowska H., Bukowina. Żywa historia kościoła, Kraków 2006.

Krasowska H., Kłosek E., Pokrzyńska M., Kowalski Z.
Bukowina. Integracja społeczno-kulturowa na pograniczu, Warszawa – Wrocław – Zielona Góra – Piła 2010.

Krysiński W., Uroki Bukowiny, (tom I oraz II), Żagań 2006.

Kowalski Z., Krasowska H., Makar J., Strutyński Wł., (red.) Bukowina. Tradycje i współczesność, Piła – Czerniowce – Suczawa 2006.

Parecka J., Dziedzictwo kulinarne Górali bukowińskich, Żagań 2010.

Rychło P., Szibbolet. Poszukiwania tożsamości żydowskiej w niemieckojęzycznej poezji Bukowiny, Kraków 2012.

Seula Z., Gwarili na Bukowinie. Baśnie, legendy i historie prawdziwe, Gorzów Wielkopolski 2009.

Wielocha A., Materiały do krajoznawstwa północnej Bukowiny, w „Płaj. Almanach karpacki”, nr 23 (jesień 2001).

Reklamy

wielorazowego użytku służący do przechowywania bukowińskich tematów około polonijnych.