MAPA BUKOWINY

 

LEGENDA:

czerwony  miejscowości zamieszkane przez Polaków

czerwony+  miejscowa Polonia prowadzi Dom Polski

zielony  funkcjonujący kościół rzymskokatolicki

zielony+  parafia na terenie której mieszka ksiądz

niebieski  odbywa się nauczanie j. polskiego

niebieski+  nauczanie j. polskiego od wieku przedszkolnego

filolet  cmentarze polskich Legionistów

 

 

Reklamy